top of page
APC2023_Backgrnd.png

贊助商列表

白金級贊助

BTS Logo 2021 - Color.png

黃金級贊助

TOEIC+忠欣.png
Hogan_Logo_Horiz_FC_16[1][1].png

銀級贊助

國泰人壽.png
73906-removebg-preview.png
DDI Logo_lg_color_tg.png
FC LOGO.png

銅級贊助

g_goFLUENT Logo.jpg
斯盟企管.png
玉山銀行_edited.png
CHT LOGO.png
Copy of Transparent Logo 2017_STANDARD_edited.png
台電.png
CakeResume Logo_2000x500.png
Human Dynamic_Logo_1803  (1).png
60新光logo_1108_新壽+60(淺色背景應用).png
哈佛企管.png
Perception LOGO 字 (中文).png
WORKUTE_logo300x300.png
(優先使用)Hahow for Business logo_彩色_橫式 (1).png

一般贊助

JC_Training.png
II_Logo_Horizontal_En+Ch_edited.png
建元顧問.png
logo-TibaMe.png
正方logo-松誼上0515.png
悅心領導力中心 双品牌.png
wtw.png
S__58081313.jpg
app.co.png
Hi家教_logo_FINAL_OR.png
LinkedIn-Blue-128-®@2x.jpg
AnyConv.com__Edenred-Color-RGB(網站).png
The Adecco Group Brand Mark Port RGB (2)
富而喜悦-财富流LOGO_13_edited.png
永豐銀行標誌_600x600.png
玉山文教logo_中英文.png

政府單位

附件7 局徽結合主視覺-UT_DOIT-bridge-01.png

合作單位

中華民國訓練協會正式LOGO.png
Logo組合_1203_OL.png
會展協會logo.jpg

學術夥伴

 

媒體夥伴

EMBA雜誌 LOGO.png
經理人.png
104hunter.png
accupass.png
bottom of page